تاريخ روز : شنبه 03 آبان 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت نفت بهران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

جهت اطلاع از قيمت، تعداد، حجم معاملات روزانه سهام و همچنين اطلاعيه هاي شركت از جدول پيوندها ورود نماييد.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی